خطا
 
بخشنامه های دستوری مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 03 اردیبهشت 1390 ساعت 18:44

 

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل اول - دفاتر اسناد رسمی ( 1 تا 94 )

336

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل دوم - امور مالی و مالیاتی دفاتر اسناد رسمی ( 95 تا 114 )

197

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل سوم - نحوه تنظیم سند برای بیگانه واسناد تنظیمی برای خارج از كشور ( 115 تا 119 )

162

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل چهارم - تنظیم اسناد موقوفه ( 120 تا 122 )

311

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل پنجم - نحوه تنظیم اسناد مربوط به اتومبیل ( 123 تا 129 )

205

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل ششم - بازرسی دفاتر اسناد رسمی ( 130 تا 133 )

752

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل هفتم - ثبت شركتها ( 134 تا 144 )

463

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل هشتم - دفاتر ازدواج و طلاق ( 145 تا 179 )

152

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل نهم - ازدواج با اتباع خارجی ( 180 تا 188 )

168

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل دهم - طلاق و رجوع ( 189 تا 195 )

147

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل یازدهم - گواهی پزشكی( 196 تا 197 )

185

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل دوازدهم - بازرسی دفاتر ازدواج و طلاق ( 198 تا 200 )

210

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل سیزدهم - اسناد لازم الاجراء ( 201 تا 222 )

110

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل چهاردهم – ابلاغ ( 223 تا 234 )

105

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل پانزدهم - امور مالی اجراء ( 235 تا 238 )

178

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل شانزدهم - اجرای مفاد اسنادرسمی ماده 34 قانون ثبت ( 239 تا 252 )

348

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل هفدهم - امور املاك (253 تا 257 )

174

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل هیجدهم - آگهی های ثبتی و اجرائی ( 258 تا 280 )

170

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل نوزدهم - اعتراضات به ثبت ( 281 تا 293 )

184

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل بیستم - ثبت املاك و دفتر املاك و استعلام بازداشتی ( 294 تا 296 )

153

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل بیست و یكم - اصلاحات ارضی ( 297 تا 333 )

107

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل بیست و دوم - جنگل - مرتع – موات ( 334 تا 345 )

93

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل بیست و سوم – اوقاف ( 346 تا 352 )

106

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل بیست و چهارم - اتباع بیگانه ( 353 تا 356 )

249

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل بیست و پنجم - تعیین حدود تفكیك – افراز ( 357 تا 362 )

115

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل بیست و ششم - گزارش اشتباهات ثبتی و تفویض اختیار به رؤسای واحدهای ثبتی اشتباهات ثبتی

108

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل بیست و هفتم - گزارش برای سازمان ثبت ، شورایعالی ثبت قسمت املاك - قسمت اسناد - ثبت منطقه

86

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل بیست و هشتم - امور مالی و اداری وظائف مدیران مناطق و رؤسای واحدها و حسابداری ( 389 تا

113

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل بیست و نهم - هزینه سفر و فوق العاده روزانه ( 401 تا 441 )

243

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل سی ام- استعلام ( 442 )

232

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل سی و یكم - امور مالی دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق ( 443 تا 446 )

62

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل سی و دوم - امور مالی موقوفات ( 447 تا 454 )

177

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل سی و سوم – معافیتها ( 455 )

83

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF فصل سی و چهارم - معافیت فروش املاك مورد اجاره به زارعین و جنگلها ( 456 تا 457 )

516

Description: http://www.ssaa.ir/images/file_paper.GIF گزیده بخشنامه هااز اول مهر ماه سال 1365

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 16 آبان 1390 ساعت 20:11
 
کلیه حقوق این سایت نزد دفترخانه شماره 1019 تهران محفوظ می باشد
طراحی شده توسط  گروه نرم افزاری تسریر